Disclaimer

Hoewel de informatie op de website, mobiele site of in de app met uiterste zorg door ons is samengesteld en Voiceworks B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Voiceworks B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website, mobiele site of app. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Dit is tevens van toepassing op berichten die Voiceworks B.V. plaatst op online kanalen, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, mobiele site of app komen toe aan Voiceworks B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Shape your future at Voiceworks yourself