Blog: Gevolgen uitverkoop Hollands glorie lastig

Meer weten?
Terug naar overzicht
09 October 2013

Er is veel te doen omtrent de op handen zijnde overname van KPN door Carlos Slim. De voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen om hun mening te verkondigen en we zijn nog steeds in onzekerheid of het nu wel of niet doorgaat. Wat precies de gevolgen zijn voor de eindgebruiker wanneer KPN in buitenlandse handen komt en hoe het Nederlandse bestel er dan uit komt te zien is echter lastig te voorspellen.
De ‘uitverkoop’ van Hollands glorie is al jaren gaande, denk aan bedrijven en merken als Fokker, Douwe Egberts en Bolletje. Landen als Frankrijk en Duitsland beschermen hun strategisch belangrijke bedrijven tegen ‘vijandige’ overnames, omdat je dan als samenleving nog enige invloed kan uitoefenen. In Nederland bestaat zo’n wetgeving niet en als de verkoop van KPN doorgaat, wordt de invloed van Nederland stukken kleiner, waarschuwde de SP onlangs. Het kabinet wil ook “aanvullende en bindende afspraken” maken om de publieke belangen extra te borgen bij een eventuele verkoop van KPN. De belangen waar minister Kamp op doelt, zijn vooral van publieke aard. Zo zijn veel diensten als C2000 afhankelijk van KPN en is een belangrijk deel van de ICT-infrastructuur in Nederland in handen van KPN.
Strategisch belangrijke bedrijven als KPN zijn niet alleen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid van belang. KPN is diepgeworteld in de Nederlandse samenleving. Overheden, de politie, zorginstellingen, banken en verzekeraars, maar ook bedrijven die voor hun veiligheid en bedrijfscontinuïteit afhankelijk zijn van een betrouwbaar ICT-netwerk behoren tot de klantenkring van KPN en zijn dus afhankelijk van diens infrastructuur. Deze organisaties verwerken vaak zeer vertrouwelijke informatie en zijn essentieel voor het goed functioneren van de samenleving. Terwijl thema’s als security, privacy en PRISM steeds belangrijker worden door de vergaande digitalisering en globalisering van de maatschappij, en transparantie van de telefonieprijzen een van de meest besproken onderwerpen is komt Nederlands grootste telecomspeler wellicht in handen van een Mexicaan.
En wat te denken van de internationale rol die KPN speelt. KPN beschikt over een van de acht knooppunten wereldwijd die ervoor zorgen dat het internationale internetverkeer mogelijk is.
De precieze gevolgen zijn dus moeilijk te overzien, maar zullen in ieder geval van verstrekkende aard zijn. KPN telt meer dan 40.000 zakelijke klanten.
Vragen die rijzen zijn: gaan de telefonieprijzen omhoog, zijn gegevens die over het KPN-netwerk gaan nog wel veilig en hoe staat het met het internet in Europa? Dit bespreek ik in mijn volgende blogs.

Maak het verschil en kom werken bij Voiceworks