Samenwerking is de sleutel tot succes voor Voicedata

Tijdens de eerste Voiceworks Partner Awards  uitreiking op 16 januari 2014 stond telecombedrijf Voicedata in het middelpunt van de belangstelling. Het bedrijf  uit Hengelo won de fel begeerde Wholesale Partner Award. "Daarnaast hebben we ook de Innovation Award gewonnen," vertelt Voicedata directeur Dennis Bonnes trots. "Wij zijn al partner van Voiceworks vanaf het allereerste uur," weet Bonnes, alhoewel de directeur zelf pas vanaf 2009 bij Voicedata werkzaam is.

Sterke groei

"Wij waren bij de oprichting in 2005 één van de eersten, die zich richtten op VoIP-telefonie. Voicedata heeft in die periode een goede analyse gemaakt van wat het bedrijf wilde bereiken en wat daar voor nodig was." Na een zorgvuldige oriëntatie kwam Voicedata uit bij Voiceworks. "De rolverdeling was helder; Voiceworks vervulde de rol van platformbouwer en wij die van leverancier van telecomdiensten aan eindklanten." In hoofdlijnen is de rolverdeling vandaag de dag nog hetzelfde. Zowel Voicedata als Voiceworks heeft vanaf 2009 een sterke groei doorgemaakt. "Je kunt wel zeggen dat we elkaar hebben geholpen om te groeien." Bonnes verklaart het succes van zijn eigen bedrijf mede doordat hij goede mensen aan Voicedata heeft weten te binden. "Wij werken met goed gekwalificeerde medewerkers, die op niveau kunnen meedenken met een klant. Al onze mensen beschikken over een behoorlijke hoeveelheid technische bagage."

Ambitieus bedrijf

Er zijn meerdere aspecten die Bonnes aanspreken in de samenwerking met Voiceworks. "Voiceworks is een ambitieus bedrijf. Daar houd ik wel van. Ze hebben hun zaakjes in technisch opzicht uitstekend op orde. De mogelijkheden die Voiceworks biedt binnen het VoIP-domein, zijn in Nederland ongekend. Daarnaast is Voiceworks op het gebied van vast-mobiel integratie heel ver. Voor ons is het bovendien een belangrijke pré dat Voiceworks ook data-oplossingen biedt." Hiermee sluit de portfolio van Voiceworks bijna naadloos aan op het dienstenaanbod van Voicedata, dat haar klanten volgens het 'one-stop shop' principe bedient. "Wij streven ernaar om onze klanten volledig te ontzorgen op locatie. Wij vinden het echt een uitdaging om mooie, goed doordachte oplossingen voor onze klanten te bouwen."

Modulaire opbouw

Alhoewel elk project van Voicedata maatwerk is, probeert Bonnes zo veel mogelijk gebruik te maken van standaard modules. "Het is niet zinvol om voor elk project het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom maken wij dankbaar gebruik van het modulaire aanbod van Voiceworks om daar vervolgens met onze eigen mensen een maatwerkoplossing van te maken, die past bij de wensen van de eindklant." Met name Managed Voice, de hosted telefonie oplossing van Voiceworks wordt door Voicedata veel geïmplementeerd bij klanten. "We hebben bijvoorbeeld de bereikbaarheid van twee ziekenhuizen in deze regio verbeterd met behulp van Managed Voice," aldus Bonnes. "En ook bij Bolletje, bekend van de beschuiten, hebben we deze hosted voice dienst tot tevredenheid van de klant ingezet."

Prettige samenwerking

De samenwerking met Voiceworks verloopt volgens Bonnes bijzonder prettig. "Wij zijn behoorlijk zelfredzaam. Alle eerstelijns hulpvragen handelen wij zelf af. Als het echter tweedelijnsvragen betreft, kunnen we perfect terugvallen op Voiceworks. Daar werken goede technische mensen, met wie we uitstekend kunnen sparren. Als er al technische problemen zijn, dan worden die ook adequaat opgelost." Volgens Bonnes schuilt in goede communicatie een belangrijke verklaring voor het succes van een goede samenwerking. "Zorg ervoor dat je elkaar niet onnodig lastig valt, zodat er meer tijd over blijft om het met elkaar over belangrijke zaken te hebben. Voiceworks faciliteert de communicatie goed. Als partner hebben wij bij Voiceworks twee directe aanspreekpunten in de vorm van zowel een commercieel als een technisch Partner Manager."

Sparren over productontwikkeling

Ook buiten de day-to-day business is er volgens Bonnes regelmatig contact met Voiceworks. "Wij vinden altijd een luisterend oor bij Voiceworks, bijvoorbeeld als wij zelf ideeën hebben op het gebied van productontwikkeling." Als voorbeeld noemt Bonnes de realisatie van een 'click-to-dial'-applicatie door Voicedata en de koppeling van het eigen intranet aan het systeem van Voiceworks. Andersom doet Voiceworks met enige regelmaat een beroep op de expertise en marktkennis van Voicedata bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Bonnes: "Als partner betrekt Voiceworks ons als sparringpartner al in een heel vroeg stadium bij het proces van productontwikkeling. Daarbij wordt ons ook gevraagd om nieuwe diensten te testen, alvorens deze in gebruik worden genomen. Omdat wij dichter bij de eindklant actief zijn, hechten de mensen van Voiceworks veel waarde aan onze mening. Er wordt dan ook echt goed geluisterd naar onze input."

Goede marketingondersteuning

Bonnes licht dit toe met een voorbeeld. "Bij de ontwikkeling van de dienst Managed UC hebben wij de wens geuit om deze dienst ook te kunnen koppelen aan vaste toestellen in plaats van alleen aan een webomgeving. Dit is vervolgens ook echt meegenomen bij de ontwikkeling van Managed UC." Ook over de verdere ondersteuning door Voiceworks is Bonnes goed te spreken. "We worden op marketinggebied goed gefaciliteerd. We kunnen voor alle diensten gebruik maken van whitelabel teksten, die Voiceworks aanreikt. 

Klik hier om contact op te nemen met Voicedata.

Naar Boven