ISO Certificeringen

Wij garanderen een hoge mate van informatiebeveiliging en voeren structureel kwaliteitsverbetering door

Wij zijn officieel ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd. ISO staat voor International Organization for Standardization. Met het behalen van deze twee certificeringen bewijzen wij voortdurende kwaliteitsverbetering en een verdere professionalisering van onze informatiebeveiliging.

ISO 27001:2013

Met het ISO 27001:2013 certificaat op ons Information Security Management System (ISMS) garanderen wij dat de gegevens van onze klanten, en die van hun eindklanten, in hoge mate worden beschermd. Met dit certificaat bewijzen wij dat onze werkwijze voldoet aan de hoogste internationale veiligheidsnormen. De informatiebeveiliging geldt voor al onze processen, systemen en diensten. Als gevolg van de certificering worden onze veiligheidszaken, zoals het toegangsbeleid en de rechtenstructuur in bijvoorbeeld onze web tool Operator Online, continu verbeterd en aangescherpt. Certificatie-instelling DNV GL heeft de certificering afgenomen. Hiermee behoren wij tot een select aantal telecomaanbieders dat het ISO 27001-certificaat heeft behaald voor de gehele organisatie.

ISO 9001:2015

Met het ISO 9001:2015 certificaat op ons Quality Management System (QMS) tonen wij aan dat wij een kwaliteitsmanagementsysteem hebben ingericht dat zorgt voor een consistente dienstverlening die voldoet aan wet- en regelgeving en de behoeften van onze klanten. ISO 9001 stelt de norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op het voldoen aan de eisen van de klant en het verhogen van de klanttevredenheid. Certificatie-instelling DNV GL houdt met het ISO 9001-certificaat een officiële vinger aan de pols en wij hebben hiermee duidelijk inzicht in de kwaliteitsniveaus en uniforme manier van werken op al onze afdelingen.

Maak het verschil en kom werken bij Voiceworks