Een nieuwe uitdaging – Arjan over Holacracy

Meer weten?
Terug naar overzicht
30 March 2018

Binnen Voiceworks werken we met Holacracy. Arjan van der Oest is recent gestart als Lead Link van de Partner Support Mobile & Voice circle. Zijn bevindingen over Holacracy deelt hij graag met je.

Vandaag heb ik een start gemaakt met een nieuw hoofdstuk. Na vele jaren van puur technische rollen ben ik vanmorgen bij Voiceworks gestart met mijn nieuwe rol van Lead Link van de Partner Support Mobile & Voice cirkel. 
Voiceworks werkt al enige tijd niet meer volgens het traditionele systeem met managers, afdelingen en functies. Ons nieuwe organisatiemodel is gebaseerd op Holacracy en vervangt bij ons de complete legacy hiërarchie. Managers worden vervangen door onder andere Lead Links en Coaches, afdelingen worden getransformeerd tot Circles en functies worden vervangen door Roles. Is Holacracy dan puur een verzameling van hippe namen voor hetzelfde? Zeker niet…
Kenmerk van een Circle is dat het een groep mensen van allerlei disciplines is welke samen werken aan een gezamenlijk doel: de Purpose. Taken worden ondergebracht in Accountabilities en verdeeld over Roles. Een medewerker (in Holacracy noemen we ze een Partner) kan meerdere roles vervullen en zelfs actief zijn in meerdere circles. Sturing van de circle verloopt via twee soorten meetings -de Governance en de Tactical- en binnen die meetings opereert de circle binnen het gedelegeerde Domain en de toegekende Purpose volledig autonoom. Binnen de Governance meeting worden door de gehele cirkel volgens een standaard proces rollen gedefinieerd en voorzien van accountabilities, in de Tactical worden operationele zaken ook via een standaard proces behandeld middels Tensions.
Ik mag vanaf vandaag aan de slag met een team van ongeveer 10 professionals met als Purpose: het leveren van hoogwaardige ondersteuning op onze Mobile en Voice diensten aan onze wholesale partners. De rol van Lead Link is voornamelijk ondersteunend in het uitvoeren van de Purpose binnen het toegekende Domain. De Lead Link wijst personen toe aan door de circle gedefinieerde rollen (of haalt personen daar weer vanaf), bewaakt de doelstelling en prioriteiten, werkt samen met de Coach, bepaalt strategieën van de circle en geeft tot slotte inzicht in het functioneren van de circle naar de bovenliggende circle. De Lead Link kan binnen de circle ook uitvoerende rollen aannemen, maar in beginsel heeft de Lead Link rol een sturende taak.
Vandaag zijn we samen met het Talent Lab gestart met een brown-paper sessie (op een whiteboard…) om inzicht te krijgen in datgene wat goed gaat en datgene wat in de nabije toekomst aandacht verdient. En ik kan nu al zeggen: ik heb er zin in!
Naast deze rol blijf ik binnen Voiceworks nog een aantal andere rollen vervullen, waaronder mijn technische rollen in de Mobile Product en Mobile Infra circles.

Auteur: Arjan van der Oest, Lead Link Partner Support Mobile & Voice

Maak het verschil en kom werken bij Voiceworks