Nieuwe telecomwet voor zakelijke eindgebruikers zorgt voor meer marktwerking

Meer weten?
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe telecomwet voor zakelijke eindgebruikers zorgt voor meer marktwerking
Terug naar overzicht
07 October 2016

Goed nieuws in telecomland! Per 1 oktober 2016 is de telecomwet voor zakelijke eindgebruikers aangepast. Zakelijke afnemers van telecomdiensten kunnen nu eenvoudiger wisselen van telecomaanbieder, ook als het contract stilzwijgend verlengd is. Voor alle zakelijke eindgebruikers van wie de contracttermijn is verstreken, geldt nu een opzegtermijn van één maand. Overigens worden ook bestaande contracten die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd maandelijks opzegbaar.

Afkoopsom

Alle zakelijke klanten moeten hun contract kunnen opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand als dit contract stilzwijgend verlengd was, volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Aanleiding voor de wetswijziging is dat de ACM regelmatig klachten ontving van ondernemers die dachten dat hun telecomcontract was afgelopen en wilden overstappen naar een andere aanbieder. Bij de overstap kregen zij toch een afkoopsom of boete van hun oude aanbieder. Zulke situaties zijn onwenselijk en behoren nu tot het verleden door de wetswijziging.

Historie

Voor consumenten was de opzegtermijn van één maand al geregeld in 2011, maar zzp’ers en mkb’ers  vielen tot nu toe buiten de boot. Van oudsher waren deze kleinere zakelijke eindgebruikers minder goed beschermd dan consumenten, die onder de strenge consumentenwetgeving vallen. Op initiatief van de Tweede Kamer is de wet gewijzigd om de bescherming uit te breiden van ‘consument’ naar ‘eindgebruiker’, waardoor de zakelijke eindgebruiker nu binnen deze wet valt.

Meer marktwerking en transparantie

Een zakelijke eindklant wisselt dus gemakkelijker van aanbieder, ook wanneer het contract stilzwijgend verlengd is. Als mobile virtual network enabler (MVNE) juichen wij deze ontwikkeling toe. Het zorgt voor meer marktwerking in de zakelijke telecommarkt en dat is gunstig voor onze partners. Zij hebben nu bijvoorbeeld de kans om ook zakelijke eindgebruikers van wie het contact door de huidige aanbieder stilzwijgend is verlengd te benaderen en een interessanter voorstel te doen.
Ik verwacht dat dit veelvuldig zal gaan gebeuren en dat dit niet alleen meer marktwerking tot gevolg heeft, maar ook meer transparantie en uiteindelijk een betere prijskwaliteitverhouding.
Auteur: Terry Aurik, CCO bij Voiceworks

Maak het verschil en kom werken bij Voiceworks