Softwarebugs

Installeer updates & patches

In softwareprogramma’s worden elke dag zwakke plekken ontdekt en gerepareerd. Voiceworks adviseert u deze programma verbeteringen te downloaden en te installeren (het zgn. ‘updaten’ en ‘patchen’). Deze bevorderen de veiligheid van uw computer. Stel het besturingssysteem van uw computer zo in dat updates automatisch worden opgehaald als de fabrikant deze heeft gepubliceerd. Let er wel op dat de software die u gebruikt (en de fabrikant ervan) betrouwbaar is. 

Naar Boven