Tweede Kamer stemt in met compensatieregeling bij storingen

Meer weten?
  • Home
  • Nieuws
  • Tweede Kamer stemt in met compensatieregeling bij storingen
Terug naar overzicht
21 January 2016

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de Telecommunicatiewet. De belangrijkste onderwerpen zijn de compensatieregeling bij netwerkstoringen en de wijzigingen in het contractrecht op de zakelijke markt voor telecomdiensten. Bij storingen die meer dan twaalf uur duren, krijgen eindgebruikers recht op een compensatie voor de overlast van niet-beschikbare telecomdiensten. Door opzegtermijnen in telecomcontracten te bekorten, wil het ministerie van EZ de positie van kleine afnemers verbeteren en meer concurrentie mogelijk maken. Vorige week bleek al brede steun voor dit traject.
Het wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel heeft een lange aanloop gehad, want de aanzet voor de compensatieregeling is in 2011 gegeven. Toen het wetsvoorstel eenmaal klaar was, is het in enkele maanden afgehandeld. VVD en CDA waren kritisch over de compensatieregeling, maar de zakelijke eindgebruiker is een belangrijk onderwerp voor de VVD.
De compensatieregeling voor telecomklachten gaat gelden zodra een storing langer dan twaalf uur duurt. Operators moeten dan een deel van het volledige maandbedrag vergoeden. Het ministerie van Economische Zaken heeft geprobeerd om een inschatting te maken van de kosten van deze regeling. In 2013 waren er 17 storingen, in 2014 waren het er 11. Naar verwachting komt het gemiddeld aantal getroffen klanten op ongeveer 100.000, met een bedrag van 2 euro per klant. Daaruit komt een bedrag van 2,8 miljoen euro per jaar, overigens nog los van alle andere kosten en ongemakken die voortkomen uit een grootschalige uitval van diensten.
Verder is er aandacht voor de positie van MVNO’s en aanbieders die wholesale-diensten afnemen. Er zou een situatie kunnen ontstaan dat een grote storing buiten hun netwerk optreedt. In dat geval moeten ze hun abonnees compenseren, terwijl het maar de vraag is of ze die claim kunnen verhalen op de wholesale-partij. Er bleek geen meerderheid voor een amendement dat dit veroorzakersprincipe al meteen vastlegt. De Kamer stemde wel voor een motie die ACM en het ministerie oproept om dit mogelijke knelpunt te monitoren.
De Kamer steunde een amendement dat bedoeld is voor Groningen. In het wetsvoorstel stond een aardbeving genoemd als bijzondere overmacht, waarbij operators niet hoeven te compenseren. Die uitzondering is geschrapt.
Een kleiner onderwerp in het wetsvoorstel is de papieren telefoongids. Die verdwijnt mogelijk na 2017, maar de ontwikkelingen in die markt worden in de gaten gehouden, omdat de Tweede Kamer bezorgd is over de toegankelijkheid van nummerinformatie.

Bron

Maak het verschil en kom werken bij Voiceworks