Virussen

Om uw computer effectief te beschermen tegen virussen, zijn zowel een goede virusscanner als firewall onmisbaar. Een virusscanner controleert regelmatig uw computer en elimineert eventueel gevonden virussen. Een firewall bewaakt de verbinding tussen het Internet en uw computer. 

Het virusfilter van Voiceworks

Abonnees van Voiceworks welke gebruik maken van e-mail diensten maken als extra bescherming gebruik van een online virusfilter. Dit filter staat standaard aan en controleert al op de mailserver van Voiceworks of de aan hen gerichte e-mails virusvrij zijn. Besmette e-mails worden vervolgens geblokkeerd. 

E-mailen via Voiceworks is daarom veilig, want zij heeft een centraal virusfilter. Dit filter controleert:

  • alle inkomende mail aan Voiceworks abonnees
  • alle uitgaande mail van Voiceworks abonnees

Zodra een virus wordt gevonden, dan wordt het er automatisch uitgefilterd. Hiervan wordt geen bericht aan u gestuurd. Bij bijlagen waarvan de scanner verwacht dat er een virus in zou kunnen zitten (zgn. potential hiding system) wordt er wel een melding aan u verzonden. 

Wees voorzichtig met bijlagen

De meeste virussen worden (bewust en onbewust) via e-mail verspreid. Vooral e-mailbijlagen (bijlagen) zoals programma’s, macro’s en scripts kunnen virussen bevatten. (!) Zorg dat uw e-mailprogramma daarom nooit automatisch bijlagen opent. 

Wat kunt u zelf doen

Iedereen die internet wordt geadviseerd een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen om zowel zichzelf als anderen te beschermen. Een virus of een ander schadelijk programma dringt namelijk vaak ongemerkt uw computer binnen, waarbij u via een netwerk snel en gemakkelijk andere computers kunt besmetten.

1. Firewall en virusscanners installeren

Om uw computer effectief te beschermen tegen virussen, zijn zowel een goede virusscanner als firewall onmisbaar. Een virusscanner controleert regelmatig uw computer en elimineert eventueel gevonden virussen. Een firewall bewaakt de verbinding tussen het Internet en uw computer. Een goede virusscanner maakt gebruik van online updates om effectief te kunnen reageren op de nieuwste virussen.

2. Virusfilter activeren

Abonnees van Voiceworks maken als extra bescherming gebruik van een online virusfilter. Dit filter staat standaard aan en controleert al op de mailserver van Voiceworks of de aan hen gerichte e-mails virusvrij zijn. Besmette e-mail wordt vervolgens geblokkeerd. 

3. Bijlagen scannen

E-mailbijlagen (attachments) zoals programma’s, macro’s en scripts kunnen virussen bevatten. (!) Zorg dat uw e-mailprogramma daarom nooit automatisch bijlagen opent. Doe dit pas nadat ze zijn gescand door uw virusscanner en deze de bijlage veilig acht. Dit geldt ook als de e-mails zijn verzonden door een goede bekende. De meeste virussen worden (bewust en onbewust) via e-mail verspreid. Stel ook programma’s zoals Word en Excel zo in dat deze nooit automatisch macro’s uitvoeren. 

4. Programma’s updaten

In softwareprogramma’s worden elke dag zwakke plekken ontdekt en gerepareerd. Voiceworks adviseert u deze programmaverbeteringen te downloaden en te installeren (het zgn. ‘updaten’ en ‘patchen’). Deze bevorderen de veiligheid van uw computer. Stel het besturingssysteem van uw computer zo in dat updates automatisch worden opgehaald als de fabrikant deze heeft gepubliceerd. 

5. Een klacht indienen

U kunt bij Voiceworks alleen klachten indienen over virussen die u heeft ontvangen van Voiceworks abonnees ( abuse@voiceworks.nl ). Voiceworks neemt de klachten over Voiceworks abonnees die virussen verspreiden zeer serieus. Elke goed gedocumenteerde klacht wordt grondig onderzocht en zodra de klacht gegrond blijkt, worden er passende maatregelen genomen om de overlast te beperken.

Wat doet Voiceworks?

Internetmisbruik in de vorm van virussen zorgt voor veel overlast op de systemen en mailservers van Voiceworks. Door het nemen van technische maatregelen bestrijdt Voiceworks virussen en de verspreiders ervan. 

Virusverbod

In de Algemene Voorwaarden van Voiceworks is opgenomen dat haar abonnees geen schade mogen toebrengen aan andere internetgebruikers. Hiermee wordt ook de schade bedoeld die ontstaat als een onvoldoende beveiligde computer van een abonnee is misbruikt om een virus te verspreiden. Voiceworks behoudt zich het recht voor direct maatregelen te treffen bij overtreding van dit verbod. 

Technische maatregelen

Een virusfilter scant alle inkomende e-mail op virussen, zodat besmette e-mail uw computer of netwerk niet bereikt. Hierdoor kan deze ook geen schade aanrichten. Ook alle uitgaande e-mail via de Voiceworks mailservers wordt door Voiceworks gescand. Hierdoor worden besmette berichten tijdig ontdekt en niet verzonden. De software die deze inkomende en uitgaande e-mail controleert wordt continu geüpdate. 

Naar Boven