Voiceworks introduceert nieuw partnerprogramma op Partnerdag

Meer weten?
  • Home
  • Nieuws
  • Voiceworks introduceert nieuw partnerprogramma op Partnerdag
Terug naar overzicht
20 June 2016

Almere, 20 juni 2016 – Tijdens de jaarlijkse Partnerdag van Voiceworks op 16 juni in de Rijtuigenloods in Amersfoort informeerde het bedrijf zijn partners over ontwikkelingen in de markt, zijn visie en de ontwikkelingen op het portfolio. Naast het nieuwe partnerprogramma ‘De Voiceworks Experience’, maakte de innovatieve telecomaanbieder ook een aantal nieuwe releases bekend, zoals het Q board, een EU-pack 250, een M2M-pilot en de release van het vrijgeven van eindgebruikerstarieven. Ook in de klantenportal, Operator Online, zijn weer verschillende ontwikkelingen gepresenteerd, waarmee de partners hun klanten nog beter van dienst kunnen zijn.
Voiceworks verwacht met zijn partners verder te groeien, niet alleen in omzet maar ook in kennis, marktaandeel, portfolio en kwaliteit en introduceerde hiervoor zijn nieuwe partnerprogramma.

Nieuw partnerprogramma met 4 types en 4 waardes
Voiceworks heeft zich vanaf zijn oprichting gefocust op resellers. Met de snelle groei die het bedrijf doormaakt, is er besloten meer focus aan te brengen in het partnerprogramma. Vorig jaar heeft het bedrijf hierin de eerste stappen gemaakt met het afscheid nemen van het dealermodel. Met het nieuwe partnerprogramma biedt Voiceworks transparantie aan zijn partners, prospects en zijn interne organisatie. Het nieuwe partnerprogramma maakt onderscheid tussen vier fasen, met ieder een eigen focusprogramma. Explore is de startfase waarbij partners door het Voiceworks onboardingteam direct aan de hand worden genomen om zo snel mogelijk operationeel te zijn. Bij Accelerate kijkt het accountteam van Voiceworks samen met de partner naar de uitdagingen en kansen om verdere groei te realiseren. In de Create fase biedt het bedrijf zijn partners de nodige flexibiliteit om onderscheidend te zijn in de markt. Daarnaast biedt Voiceworks zijn partners ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het lead-programma. Bij het vierde type, Inspire, wordt een strategische samenwerking nagestreefd waarbij Voiceworks gezamenlijk met de partner inspeelt op de uitdagingen van de toekomst. Deze indeling in vier types zorgt ervoor dat het huidige partnerlandschap helder in kaart is gebracht, waardoor Voiceworks behoeften van partners goed kan identificeren en hierop in kan spelen, om zo de beste customer experience te bieden. Het groeipad van de partner kan op basis van de gezamenlijke inzichten samen met Voiceworks worden uitgestippeld.
Samen met zijn partners wil het bedrijf de komende periode zich focussen op de vier waarden van het Voiceworks Experience partnerprogramma, te weten kwaliteit, samen groeien, uw business en elkaar inspireren.  
Nieuwe releases
De nieuwe features die tijdens de Partnerdag zijn geïntroduceerd zijn onder andere gericht op user experience, het open stellen van data en third party integraties. Zo ging de mogelijkheid voor 4/5 cijferige extensies live. Dit biedt vooral bedrijven met meerdere vestigingen en/of veel medewerkers een duidelijker en makkelijker nummerplan. Ook bestaat nu de mogelijkheid voor een Vraag- & Antwoordextensie in Managed Voice, die eenvoudig in callflows kan worden opgenomen. Dit is vooral geschikt voor enquêtes, korte bevragingen of receptenlijnen.
Nabije toekomst
Voiceworks verwacht begin juli ook het Q Board, een interactief scherm dat partners inzicht geeft in wachtrijstanden, te introduceren. Hetzelfde geldt voor de start van de M2M (machine to machine) pilot voor mobiel, het zelf bepalen van de eindgebruikerstarieven voor mobiel en het nieuwe EU-pack dat bestaat uit 250 units (250 MB, 250 min of 250 sms). En met IPVPN kunnen klanten de verbindingen en beveiliging van meerdere vestigingen vanuit één centraal punt beheren, waardoor de economische schaalbaarheid van de telecomvoorzieningen wordt geoptimaliseerd.
Partners zo veel mogelijk betrekken
Tijdens de Partnerdag was er doorlopend interactie tussen het bedrijf en zijn partners met behulp van Buzzmaster, een systeem waarmee partners hun mening op verschillende onderwerpen met de zaal konden delen en waar gedurende de dag veelvuldig gebruik van is gemaakt. Naast de Partnerdag organiseert Voiceworks ook Voice of the Customer sessies, Partner Advisory Board bijeenkomsten, Partnerwerkgroepen om inhoudelijk over dienstontwikkelingen te praten en Walk-in-sessions om de partners gedurende het jaar te betrekken en over ontwikkelingen te informeren.  

Maak het verschil en kom werken bij Voiceworks